head_img  
                 
  etusivu company yrittajalle omistajalle rahoittajalle henkilot yhteydet  
                 
   
left_line
Hocon Invest Oy

Hocon Invest on yritysten kehittäjä, rahoituksen asiantuntija ja johdon neuvonantaja. Rakennamme toimivan sillan yritysten ja rahoittajien välille. Tavoitteenamme on yritysten arvon kasvattaminen, liiketoiminnan kasvun tukeminen ja muutosvaiheiden onnistunut läpivienti.

Asiakkaitamme ovat nuoret, rahoitusta etsivät innovatiiviset yritykset, kasvuun tähtäävät ja kansainvälistyvät yritykset sekä muutosvaihetta elävät perheyritykset. Työskentelemme yhdessä yritysten johdon kanssa ja tuomme tähän yhteistyöhön vahvaa kokemusta ja näkemystä sekä mahdollisuuden hyödyntää laajaa kotimaista ja ulkomaista kontaktiverkostoa.

Kehitämme yritysjohtoa myös mentoroinnin, coaching- ja senior advisor -toiminnan avulla. Yhteistyö on avointa ja luottamuksellista. Se perustuu osapuolten kokemusten ja näkemysten vaihtoon. Käsiteltäviä asioita ovat yrityksen ajankohtaiset haasteet ja yrittäjän henkilökohtainen kehittyminen johtajana.

 

 

right_line
slides_fi
Katso tästä lisätietoa Hocon Invest
Oy:n toiminnasta
ala1
 
   

copyright